Vastuullisuus

Vastuu ympäristöstä ja paremmasta huomisesta

Haluamme toimia mahdollisimman kestävällä tavalla ja panostamme ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Asiakkaamme ympäri maailmaa osaavat odottaa kumppaneiltaan ekologisia vaihtoehtoja ja vastuullisuus on etusijalla tuotekehityksessämme. Toimimme kotimaassa jatkuvasti läheisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa tavoitteenamme minimoida toimintamme ympäristövaikutuksia.

Hyödynnämme kierrätettyä muovia

Jo olemassa olevan muovin hyödyntäminen on kestävä tapa luoda uusia innovaatioita. Valmistamme kierrätetystä muovikuidusta polyesterihuopaa klassikoiden ja innovaatioiden raaka-aineeksi. Vähennämme asiakkaidemme kanssa muovin päätymistä roskiin ja meriin – ja luomme vastuullisesti uutta kasvua. Polyesterihuopa on yksi keinoistamme edistää kiertotaloutta ja huolehtia maapallosta. Olemme tähän mennessä antaneet uuden elämän jo noin 35 miljoonalle PET-pullolle.

Olemme mukana kemianteollisuuden vapaaehtoisohjelmassa

Olemme sitoutuneet kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care -vastuu huomisesta -vapaaehtoisohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen mukainen toiminta.

Panostamme ympäristöystävällisiin raaka-aineisiin

Vuonna 2012 Intermediuksen käyttämälle Miradur-tuotteen pohjapaperille myönnettiin FSC®-sertifikaatti. Sertifikaatti on tae vastuullisesti kasvatetun puumateriaalin käytöstä paperin valmistuksessa.  FSC:n avulla tuotteen loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että hänen ostamansa tuotteen raaka-aineen hankinta ei ole aiheuttanut metsien tuhoutumista tai metsäluonnon köyhtymistä.

Tuotteemme ovat liuotinvapaita, emme käytä haitallisia ftalaatteja

Intermediuksen kirjankansimateriaalit valmistetaan ilman haitallisia ftalaatteja ja Euroopassa kemianteollisuudessa käytössä olevan REACH-asetuksen mukaisesti. Lue lisää REACH-asetuksesta

Meillä on käytössä laatujärjestelmä vuodesta 1994

Laadukkaat tuotteet ja asiakaslähtöisyys ovat alusta olleet yhtiön toiminnan perusta. Vuodesta 1994 lähtien käytössämme on ollut sertifioitu laatujärjestelmä ISO9001:2015, joka kattaa muovituotteiden valmistuksen, tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin sekä tuotantoprosessit. Kehitämme laatujärjestelmäämme jatkuvasti huomioidaksemme asiakkaidemme yksilölliset tarpeet.

Kunnioitamme työntekijöiden oikeuksia

Olemme sitoutuneet ILO:n julistuksessa mainittuihin kansainvälisiin työntekijänoikeuksiin. Takaamme, että emme hyödynnä lapsityövoimaa, emme käytä pakkotyötä, henkilöitä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjintää ei suvaita sekä henkilöstön yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus tunnustetaan.

Liiketoimintaperiaatteet toimittajille

Haluamme olla arvostettu ja luotettava liiketoimintakumppani sekä toimia molemminpuoliseksi hyödyksi. Meitä ohjaa kolme keskeistä arvoa: vastuullisesti, avoimesti ja yhdessä menestyen. Tapamme toimia näiden arvojen ja säännösten mukaisesti on määritelty emoyhtiömme Kiillon kanssa yhteisesti Toimittajien Code of Conduct -periaatteissa. ”Toimittaja” on henkilö tai oikeushenkilö, joka toimittaa meille tuotteita tai palveluita. Tähän määritelmään kuuluvat Intermediuksen kanssa suorassa sopimussuhteessa olevien tavarantoimittajien lisäksi myös toimittajan alihankkijat.

Toimittajien eettinen ohjeisto eli Supplier Code of Conduct on asiakirja, joka kokoaa yhteen keskeiset liiketoimintaperiaatteemme. Nämä kattavat kestävän liiketoiminnan, ihmiset ja yhteisön sekä ympäristövastuun. Lisäksi asiakirja määrittelee, miten mahdollisista väärinkäytöksistä voi raportoida. Periaatteet ohjaavat sekä meitä että kumppaneitamme toimimaan oikein ja vastuullisesti. Code of Conductin periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä, mutta niitä päivitetään tarvittaessa.

Supplier Code of conduct (PDF)

Annamme muoville uuden elämän

Miksi kierrätyskuitu?

Lue lisää